• Thumb1

  照片1

  等待被种植的小树苗。(点击图片放大)

 • Thumb2

  照片2

  放眼望去,满山坡都是树苗。(点击图片放大)

 • Thumb3

  照片3

  瞬间,人潮涌来,大家开始种树啦!(点击图片放大)

 • Thumb4

  照片4

  家长孩子齐心协力,我扶着,你填土。(点击图片放大)

 • Thumb5

  照片5

  小朋友认真填写"爱心成长挂牌"(点击图片放大)

 • Thumb6

  照片6

  我填完了,她还在填,嘿嘿~(点击图片放大)

 • Thumb7

  照片7

  种树的都是大小伙啊!(点击图片放大)

 • Thumb8

  照片8

  "嘿!嘿!嘿!"看我力气多大!(点击图片放大)

 • Thumb9

  照片9

  我得仔细一点,让它牢固结实。(点击图片放大)

 • Thumb10

  照片10

  种完我的树,也帮你填填土。(点击图片放大)

 • Thumb11

  照片11

  比比我们三,谁的力气大!(点击图片放大)

 • Thumb12

  照片12

  挂上"爱心成长挂牌",以后就跟我姓啦!(点击图片放大)

 • Thumb13

  照片13

  挂我的,挂我的,好好好,都挂吧!(点击图片放大)

 • Thumb14

  照片14

  嘿嘿,我的还没种好呐,怎么样,我人小力气大吧!(点击图片放大)

 • Thumb15

  照片15

  谁说种树都是小男孩的活儿,瞧~小女子照样当仁不让!(点击图片放大)

 • Thumb16

  照片16

  (点击图片放大)

 • Thumb17

  照片17

  (点击图片放大)

 • Thumb18

  照片18

  (点击图片放大)

 • Thumb19

  照片19

  (点击图片放大)

 • Thumb20

  照片20

  (点击图片放大)

 • Thumb21

  照片21

  (点击图片放大)

 • Thumb22

  照片22

  (点击图片放大)

 • Thumb23

  照片23

  (点击图片放大)

 • Thumb24

  照片24

  (点击图片放大)

 • Thumb25

  照片25

  (点击图片放大)

 • Thumb26

  照片26

  (点击图片放大)

 • Thumb27

  照片27

  (点击图片放大)

 • Thumb28

  照片28

  (点击图片放大)

 • Thumb29

  照片29

  (点击图片放大)

 • Thumb30

  照片30

  (点击图片放大)

 • Thumb31

  照片31

  (点击图片放大)

 • Thumb32

  照片32

  (点击图片放大)

 • Thumb33

  照片33

  (点击图片放大)

 • Thumb34

  照片34

  (点击图片放大)

 • Thumb35

  照片35

  (点击图片放大)

 • Thumb36

  照片36

  (点击图片放大)

 • Thumb37

  照片37

  (点击图片放大)

 • Thumb38

  照片38

  (点击图片放大)

 • Thumb39

  照片39

  (点击图片放大)

 • Thumb40

  照片40

  (点击图片放大)

 • Thumb41

  照片41

  (点击图片放大)

 • Thumb42

  照片42

  (点击图片放大)

 • Thumb43

  照片43

  (点击图片放大)

 • Thumb44

  照片44

  (点击图片放大)

 • Thumb45

  照片45

  (点击图片放大)

 • Thumb46

  照片45

  (点击图片放大)

 • Thumb47

  照片47

  (点击图片放大)

 • Thumb48

  照片48

  (点击图片放大)

 • Thumb49

  照片49

  (点击图片放大)

 • Thumb50

  照片50

  (点击图片放大)

 • Thumb51

  照片51

  (点击图片放大)

 • Thumb52

  照片52

  (点击图片放大)

 • Thumb53

  照片53

  (点击图片放大)

 • Thumb54

  照片54

  (点击图片放大)

 • Thumb55

  照片55

  (点击图片放大)

 • Thumb56

  照片56

  (点击图片放大)

 • Thumb57

  照片57

  (点击图片放大)

 • Thumb58

  照片58

  (点击图片放大)

 • Thumb59

  照片59

  (点击图片放大)

 • Thumb60

  照片60

  (点击图片放大)

 • Thumb61

  照片61

  (点击图片放大)

 • Thumb62

  照片62

  (点击图片放大)

 • Thumb63

  照片63

  (点击图片放大)

 • Thumb64

  照片64

  (点击图片放大)

 • Thumb65

  照片65

  (点击图片放大)

 • Thumb66

  照片66

  (点击图片放大)

 • Thumb67

  照片67

  (点击图片放大)

 • Thumb68

  照片68

  (点击图片放大)

 • Thumb69

  照片69

  (点击图片放大)

 • Thumb70

  照片70

  (点击图片放大)

点击这里关闭窗口
2009-2010  青岛掌控传媒有限公司  版权所有  ICP证:鲁ICP备10203953